• Naujausi vairuotojų mokymo tvarkos aprašo pakeitimai

  by  • 2017/03/03 • Vairuotojo pažymėjimas • 0 Comments

   

  Nuo 2017 m. gegužės 1 d. keičiasi kai kurie vairuotojų mokymo aprašo punktai.

  Pakeitimai:

  1.1. papildytas 81 punktu:
  „81. Teorijos žinių mokymo metu naudojant filmuotą ar kitą vaizdinę medžiagą privaloma analizuoti eismo įvykius ir kitas pavojingas situacijas keliuose ir geležinkelio pervažose, važiuojant tiltais ir viadukais, tuneliais, kelių ruožais, kuriuose yra didelė tikimybė, kad važiuojamąja kelio dalimi gali eiti pėstieji, važiuoti dviratininkai ar per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai, taip pat keliuose su skirtinga kelio danga. Be to, būtina aptarti eismo įvykių priežastis ir prevencines priemones.“

  1.2. pakeistas 11 punktas:
  „11. Vairavimo mokykla, atsižvelgdama į mokinių įgūdžius, gali su mokiniu sudaryti mokymo sutartį ilgesnei praktinio vairavimo įgūdžių mokymo trukmei, nei nurodyta Aprašo 10 punkte. Visais atvejais dalis praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso pirmiausia turi būti atliekama vairavimo mokymo aikštelėje, o vėliau mokiniai, įgiję būtiniausių teorijos žinių (turi būti išklausę kelio ženklų ir kelių ženklinimo, eismo reguliavimo (šviesoforų, reguliuotojo) ir įspėjamųjų signalų, važiavimo per sankryžas ir geležinkelių pervažas taisyklių mokymo kursą) ir turintys praktinio vairavimo įgūdžių vairavimo mokymo aikštelėje, gali būti mokomi keliuose (gatvėse). Draudžiama mokytis vairuoti transporto priemones, nedalyvaujant turinčiam teisę mokyti vairavimo instruktoriui.“

  1.3. pakeistas Aprašo 1 priedo 1.2 papunktis:
  „1.2. saugiai ir ekonomiškai važiuoti keliais, per geležinkelio pervažas ir kitose didesnės rizikos vietose, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti patekus į tokias situacijas“;

  1.4. pakeistas Aprašo 1 priedo 2.4 papunktis:
  „2.4. kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, sankryžų ir geležinkelio pervažų važiavimo taisykles, veiksmus priverstinai sustojus geležinkelio pervažose, keleivių išlaipinimo iš priverstinai sustojusios transporto priemonės ir atvažiuojančios bėginės transporto priemonės mašinistui duodamų stabdymo signalų taisykles, sustojimo ir stovėjimo draudimo vietas, greičio apribojimus, transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo) ir keleivių vežimo taisykles, specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumus; transporto priemonių šviesos prietaisų naudojimo tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui taisykles, taip pat vairavimo ir eismo ypatumus tokiomis sąlygomis, eismo ypatumus automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose“;

  1.5. pakeistas Aprašo 1 priedo 2.9 papunktis:
  „2.9. pavojus, susijusius su įvairių transporto priemonių judėjimu, vairavimu ir stabdymu bei skirtingomis vairuotojų apžvalgos zonomis; stabdymo kelio priklausomybę nuo važiuojančios transporto priemonės greičio, meteorologinių sąlygų, kelio dangos būklės“;

  1.6. pakeistas Aprašo 1 priedo 3.3 papunkis:
  „3.3. rizikos veiksnius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, važiavimu slidžiais viadukais, tuneliais, geležinkelių pervažomis arba stabdymu slidžioje nuokalnėje prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, pėsčiųjų perėją ir pan.)“;

  1.7. pakeistas Aprašo 1 priedo 4.4 papunktis:
  „4.4. matymo lauko kliūtis, susijusias su transporto priemonių matmenimis, bei rizikos veiksnius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, važiavimu slidžiais viadukais, tuneliais, geležinkelių pervažomis arba stabdymu slidžioje nuokalnėje prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, pėsčiųjų perėją ir pan.)“;

  1.8. pakeistas Aprašo 2 priedo 13.4.3 papunktis:
  „13.4.3. artėja prie nereguliuojamųjų ir reguliuojamųjų geležinkelio pervažų, įvertina matomumą, ar prie pervažos nėra artėjančių bėginių transporto priemonių, bei atsižvelgia į meteorologines sąlygas,  pasirinkdamas saugų važiavimo greitį, kad pervažoje ar už jos atsiradus kliūčiai būtų galima laiku sustabdyti kelių transporto priemonę (jeigu pasirinktame maršrute yra pervaža)“;

  1.9. pakeistas Aprašo 2 priedo 16 punktas:
  „16. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinio vairavimo įgūdžius, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.“

  Įsakymas Nr. 2B-84

  Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas

   

  244341

  About

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *