• Posts Tagged ‘papildomas vairuotojų mokymas’

    Papildomą vairuotojų mokymą gali vykdyti visos vairavimo mokyklos

    by  • 2014/09/02 • Vairavimo mokykloms • 0 Comments

    Primename, kad papildomą vairuotojų mokymą gali vykdyti visos vairavimo mokyklos, pateikusios nustatytos formos deklaracijas. Įstaiga, siekianti vykdyti papildomą vairuotojų mokymą Inspekcijai turi pateikti šiuos dokumentus: nustatytos formos atitikties nustatytiems reikalavimams deklaraciją; administracinės ir (ar) mokymo patalpos (-ų) nuomos ir (ar) panaudos sutartį (-is), jei ši (šios) papildomam vairuotojų mokymui naudojama (-os) patalpa (-os) nėra...

    Read more →