• Parengtas vairavimo mokyklų reitingavimo tvarkos projektas

  by  • 2014/08/15 • Vairavimo mokykloms • 0 Comments

  Valstybinė kelių transporto inspekcija (VKTI) parengė Vairavimo mokyklų reitingavimo aprašo projektą, kuris turėtų būti patvirtintas šiais metais.

  Bus vertinamos tik tos vairavimo mokyklos, kurios pateiks prašymą dalyvauti geriausių vairavimo mokyklų rinkimuose.

  Pagrindiniai reikalavimai patekti į atranką:

  – per metus mokykla turi būti mokiusi ne mažiau kaip 25 mokinius;
  – praktikos egzamino VĮ „Regitra“ išlaikymo iš pirmo karto procentas turi būti ne žemesnis kaip 45%, o vairavimo teorijos – 60%;

  Vertins VKTI viršininko sudaryta komisija

  Į komisijos sudėtį įeina LR susisiekimo ministerijos, VĮ „Regitra“, vairavimo mokykloms atstovaujančių organizacijų ir VKTI atstovai.

  Vertinimo laikotarpis – nuo praėjusių kalendorinių metų liepos 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d.

  Žadama, kad vairavimo mokyklos, kurios patenka į vertinamų mokyklų sąrašą , ateinančiais kalendoriniais metais neįtraukiamos į planinius vairavimo mokyklų patikrinimus.

  Vairavimo mokyklų reitingavimo aprašo projektas, spauskite čia >>

  Vertinimo metodika

  Vairavimo mokyklos vertinamos pagal šiame punkte nurodytus kriterijus ir vadovaujantis tokia vertinimo metodika:

  9.1. mokinių, laikiusių praktinio vairavimo įgūdžių egzaminus VĮ „Regitra“, skaičius (sumuojami visų kategorijų transporto priemonių vairuotojai, kurių mokymą vairavimo mokykla turi teisę vykdyti):
  9.1.1. kai VĮ „Regitra“ egzaminus laikė ne mažiau kaip 100 mokinių, bet ne daugiau kaip 500 mokinių, skiriamas 1 balas;
  9.1.2. kai VĮ „Regitra“ egzaminus laikė ne mažiau kaip 501 mokinys, bet ne daugiau kaip 1000 mokinių, skiriami 2 balai;
  9.1.3. kai VĮ „Regitra“ egzaminus laikė ne mažiau kaip 1001 mokinys ir daugiau, skiriami 3 balai;
  9.2. mokinių teorijos žinių egzamino VĮ „Regitra“ išlaikymo iš pirmo karto procentas (sumuojamas kiekvienos transporto priemonių kategorijos išlaikymo procentas ir nustatomas vidurkis); kai VĮ „Regitra“ egzaminus iš pirmo karto išlaikė ne mažiau kaip 70 procentų mokinių, skiriamas 1 balas ir už kiekvienus 5 procentus (pradedant nuo 70) pridedama po 1 balą;
  9.3. mokinių praktinio vairavimo įgūdžių egzamino VĮ „Regitra“ išlaikymo iš pirmo karto procentas (sumuojamas kiekvienos transporto priemonių kategorijos išlaikymo procentas ir nustatomas vidurkis); kai VĮ „Regitra“ egzaminus iš pirmo karto išlaikė ne mažiau kaip 45 procentai mokinių, skiriami 2 balai ir už kiekvienus 5 procentus (pradedant nuo 45) pridedama po 2 balus;
  9.4. transporto priemonių kategorijų, kurių suteikta teisė mokyti vairuotojus, skaičius (vertinama, kai VĮ „Regitra“ praktinio vairavimo įgūdžių egzaminą laikė 25 ir daugiau mokinių):
  9.4.1. kai vairavimo mokykla moko A (A1, A2) kategorijos transporto priemonių vairuotojus, papildomai skiriamas 1 balas;
  9.4.2. kai vairavimo mokykla moko BE kategorijos transporto priemonių vairuotojus, papildomai skiriamas 1 balas;
  9.4.3. kai vairavimo mokykla moko C (C1), CE (C1E) kategorijų transporto priemonių vairuotojus, papildomai skiriamas 1 balas;
  9.4.4. kai vairavimo mokykla moko D (D1), DE (D1E) kategorijų transporto priemonių vairuotojus, papildomai skiriamas 1 balas;
  9.5. visuomeninės veiklos, susijusios su saugiu eismu, organizavimas, vairuotojų mokymo pažanga ir šios pažangos (naujovių) taikymas vairuotojų mokymo procese:
  9.5.1. už saugaus eismo akcijos ar renginio organizavimą skiriami 2 balai (už kiekvieną renginį);
  9.5.2. už metodinio ruošinio (metodinės rekomendacijos), skirto teorijos ar praktinio vairavimo mokymo kurso temai išdėstyti (įvykdyti), parengimą ir išleidimą skiriamas 1 balas (už kiekvieną ruošinį):
  9.5.3. už Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) komentarų, pratybų sąsiuvinių (testų) išleidimą skiriama po 0,5 balo (balai už skirtingas KET knygutes ir sąsiuvinius nesumuojami);
  9.5.4. už ekologiško vairavimo simuliatoriaus naudojimą praktinio vairavimo mokymo procese skiriamas 1 balas;
  9.5.5. už vairavimo mokykloje dirbančio (-ių) vairavimo instruktoriaus (-ių) kvalifikacijos kėlimą ekonominio (ekologiško) vairavimo srityje skiriamas 1 balas;
  9.5.6. už iniciatyvą skiriant samdomą (-us) psichologą (-us) vairuotojų mokymo temoms, susijusioms su vairuotojų psichofiziologine veikla, dėstyti skiriamas 1 balas;
  9.6.  vairavimo mokymui  naudojamų mokomųjų transporto priemonių amžiaus būklė:
  9.6.1. kai B kategorijos mokomųjų transporto priemonių amžiaus vidurkis ne daugiau kaip       3 metai, skiriama 0,5 balo;
  9.6.2. kai C kategorijos mokomųjų transporto priemonių amžiaus vidurkis ne daugiau kaip       5 metai, skiriama 0,5 balo;
  9.6.3. kai D kategorijos mokomųjų transporto priemonių amžiaus vidurkis ne daugiau kaip       5 metai, skiriama 0,5 balo;
  9.7. aplinką tausojančių mokomųjų automobilių naudojimas:
  9.7.1. už kiekvieną hibridinį automobilį skiriama 0,25 balo;
  9.7.2. už kiekvieną elektromobilį skiriamas 1 balas;
  9.8. aplinkosaugos, energijos naudojimo ir kokybės vadyba; jeigu vairavimo mokykla yra sertifikavusi save bent pagal vieną iš ISO 9001, ISO 14001 ar ISO 50001 vadybos standartų, už kiekvieną iš galiojančių sertifikatų pagal skirtingą standartą skiriama po 1 balą.
  9.9. administracinių nuobaudų taikymas už vairuotojų mokymo tvarkos pažeidimus;  kai vairavimo mokyklos vadovui buvo taikyta administracinė nuobauda, vairavimo mokyklos vertinimo rezultatas mažinamas 5 balais.
  10. Bendras vairavimo mokyklos vertinimas atliekamas susumuojant balus, kurie nurodyti šio Aprašo 9.1–9.9 punktuose.
  11. Vairavimo mokyklos, pagal Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus teikiančios prašymą dalyvauti geriausių vairavimo mokyklų atrinkime ir pageidaujančios gauti balus už kriterijus, nustatytus šio Aprašo 9.5 ir 9.8 punktuose, turi pateikti išsamų aprašymą pagal kiekvieną kriterijų, už kurį nori būti vertinamos, nurodyti pažangos (naujovių) taikymą vairuotojų mokymo procese, pridėti vairavimo mokyklos vadovo pasirašytų ir įmonės antspaudu patvirtintų atitinkamus faktus liudijančių dokumentų kopijas. Šiuo atveju atliekamas pateiktos informacijos ekspertinis vertinimas.

  VKTI informacija

  Vairavimo mokyklų mokinių atsiliepimai ir mokyklų bei instruktorių reitingai skelbiami puslapyje www.vmreitingai.lt

  Parašykite komentarą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *