• Įvesta nauja A2 kategorija ir nuo šiol galingus motociklus vairuoti gali tik dviejų metų patirtį turintys motociklininkai

  by  • 2013/01/20 • Bendros temos • 12 Comments

  Nuo 2013 m. sausio 19 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai. Įvesta nauja  A2 kategorija, taip pat  įsigaliojo kitos naujovės, susijusios su teisės vairuoti motociklus ir triračius įgijimu.

  Pagal šiuos pakeitimus yra atnaujinti KETbilietai.lt testų klausimai, todėl norintys išlaikyti vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“ gali tinkamai jam pasiruošti.

  A2 kategoriją galima įgyti nuo 18 metų

  Naujajai A2 kategorijai bus priskiriami motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės. Minimalus amžius, nuo kurio bus leidžiama įgyti teisę vairuoti šios kategorijos transporto priemones – 18 metų.

  Laikant šios kategorijos vairavimo egzaminus „Regitroje“ reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dokumentą, patvirtinantį mokymo kurso baigimą, galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, o taip pat sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei galiojantį vairuotojo pažymėjimą (jei asmeniui jis anksčiau buvo išduotas).

  Teisė vairuoti galingus motociklus – tik dviejų patirtį turintiems motociklininkams

  Asmenims, neturintiems motociklų vairavimo dvejų metų patirties, teisė vairuoti galingus motociklus gali būti suteikiama tik asmeniui sulaukus 24 m., o ne 21 m., kaip buvo anksčiau. Norintys įgyti šią teisę turės išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus.

  Asmenims, turintiems motociklų vairavimo dvejų metų patirtį, teisė vairuoti galingus motociklus galės būti suteikiama, jei jie jau yra sulaukę 20 m. ir išlaikę praktikos egzaminą.

  Vairuotojams, turintiems motociklų su galios apribojimais dvejų metų vairavimo patirtį, turimą vairuotojo pažymėjimą galima pasikeisti į pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti galingus motociklus tik  išlaikius praktikos egzaminą.

  Norintiems vairuoti triračius reikės A1 arba A kategorijos

  Norint vairuoti triračius, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW, reikia turėti A1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, o teisę vairuoti tokius triračius galima įgyti nuo 16 metų.

  Norint vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, reikia turėti A kategorijos vairuotojo pažymėjimą, vairuoti tokius triračius galima nuo 21 metų.

  Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad triratis – triratė motorinė transporto priemonė su simetriškai išdėstytais ratais, kurios vidaus degimo variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3 ir (arba) didžiausiasis projektinis greitis didesnis kaip 45 km/h.

  Saugaus eismo įstatymo ištrauka [įsigaliojo nuo 2013-01-19]:

  23 straipsnis. Motorinių transporto priemonių kategorijos ir minimalus vairuotojų amžius

  1. Motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis kategorijos:

  1) AM kategorija – mopedai ir lengvieji keturračiai;
  2) A1 kategorija – motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW;
  3) A2 kategorija – motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės;
  4) A kategorija – triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai;
  5) B1 kategorija – keturračiai;
  6) B kategorija – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“;
  7) BE kategorija – B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai;
  8) C1 kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;
  9) C1E kategorija – C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg;
  10) C kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;
  11) CE kategorija – C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai;
  12) D1 kategorija – automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;
  13) D1E kategorija – D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai;
  14) D kategorija – automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;
  15) DE kategorija – D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai;
  16) T kategorija – troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu.
  2. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis ir galima išduoti vairuotojo pažymėjimus:
  1) AM kategorija – 15 metų;
  2) A1 kategorija – 16 metų;
  3) A2 kategorija – 18 metų;
  4) A kategorija – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų;
  5) B1 kategorija – 16 metų;
  6) B kategorija – 18 metų;
  7) BE kategorija – 18 metų;
  8) C1 kategorija – 18 metų;
  9) C1E kategorija – 18 metų;
  10) C kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius;
  11) CE kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius;
  12) D1 kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;
  13) D1E kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;
  14) D kategorija – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;
  15) DE kategorija – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;
  16) T kategorija – 21 metai;
  17) galingieji keturračiai – 18 metų.
  3. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis ir galima išduoti vairuotojo pažymėjimus, asmenims, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius (keleivius), yra reglamentuojamas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
  4. Vairuotojo pažymėjimu patvirtinta teisė vairuoti:
  1) šio straipsnio 2 dalies 2–16 punktuose nurodytų kategorijų transporto priemones taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones;
  2) A2 kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones;
  3) A kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones;
  4) B, C arba D kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
  5) C1E, CE, D1E arba DE kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones;
  6) CE, DE kategorijų transporto priemones suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones;
  7) CE kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones vairuotojams, kurie turi teisę vairuoti D kategorijų transporto priemones;
  8) B kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius.
  5. Teisė vairuoti šioje dalyje nurodytų kategorijų transporto priemones įgyjama (egzaminai laikomi) laikantis šių sąlygų:
  1) teisė vairuoti C1, C, D1, D ir T kategorijų transporto priemones suteikiama tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
  2) teisė vairuoti BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų transporto priemones suteikiama tik vairuotojams, jau turintiems teisę vairuoti atitinkamai B, C1, C, D1 ir D kategorijų transporto priemones.

  KETbilietai.lt - motociklai

  12 Responses to Įvesta nauja A2 kategorija ir nuo šiol galingus motociklus vairuoti gali tik dviejų metų patirtį turintys motociklininkai

  1. Pingback: Įsigaliojo atnaujintos kelių eismo taisyklės | KETbilietai.lt tinklaraštis

  2. Giedrius
   2013/01/21 at 18:14

   Ar asmenims kurie turi A1 kategoriją bus įskaitoma tų 2 metų patirtis ir be A2 kategorijos bus galima laikyti iš karto A kategoriją?

   • Elvina
    2013/02/28 at 18:23

    As issilaikiau pries 2,5 metus A1 kategirija, siandien atsiemiau teises ir man raso kad dabar mano kategorija A2, as laikiau A1 pries tuos 2,5 metu o ant nauju teisiu raso kad laikiau AM, tai vadinas mopedo teises laikiaus su 700 kubiku motociklu, cia toks nesaziningumas, pinigu dar tiems vagims neuztenka, tokia neteisybe

    • mojo
     2014/08/04 at 00:28

     Uzjauciu , Elvina…. Tau ne vienai taip atsitiko del kiaulisku lietuvos zmoniu veiksmu… Man irgi tas pats ir mano draugui vienam, su kuriuo snekejau…

    • Kęstutis
     2015/12/29 at 01:11

     Nesuprantu, kaip jūs tas kategorijas laikote nežinodami ką laikot, A1 yra iki 125cm3 Jei turėjote omeny pilną A kuri tuo metu buvo dalinai A o dabar pavirto į A2, tai puikiai suprantu, bet jei laikėtės būdama 16 metų A1 tai visą gyvenimą ir turėsit A1 ji niekuomet į nieką nepersikvalifikuos. Iš jūsų parašymo sprendžiu, jog žmogus išsilaiko B tai po kelerių metų jau galės vilkiką vairuoti 😀

  3. Anonimas
   2014/07/14 at 17:03

   mm. ar galima mokantis tarkim B kategorija tuo paciu mokytis ir A pas ta paty instruktoru..gal valandu susidarytu daugiau bet suma butu gal mazesne nei laikant kiekviena kat..atskirai

  4. ewas
   2014/08/04 at 00:21

   Bl*t negaliu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! As irgi issilaikiau teises A1 ir po dvieju metu turejau gaut normalias teises A kategorijos. O dabar visa tvarka pakeite ir tipo pashol tu na***. Tai kas jus per zmones? Ar jum ne geda? As mokejau uz egzamina, uz viska uz sena tvarka ,o jus emet ir be mano zinios visa tvarka pakeitet. Ar jum ne geda? Sako, viskas grizta atgal zmonem, tai jeigu taip is tiesu visatoje yra, jus nuo to laimingesni nebusit ,kad man sugadinot nuotaika ir nervus.

   • Art
    2014/09/08 at 22:19

    Nervus geriau pasitaupyk tolesniam gyvenimui, nes ju dar prireiks, o jeigu neiseina tada kraustykis I uzsieni. Gyveni lietuvoj, CIA lietuva lija, ir ko tu benori. Pagal mus CIA tikrai niekad nieko nedaris…. Tad susitaikyk su relybe…

  5. karolis
   2016/05/18 at 18:08

   Svieki as turiu viena klausima ar turintis negale vairuoti motocikla mehanine ar automata galima

  6. Mantas
   2016/10/20 at 19:51

   Tai jai as laikiausi 18m a2 kategorija iki 35 kw su 600cc motociklu ir dabar jau turiu 4m staza man automatiskai nepersikvalifikuoja i pilna A be apribojimu?

  7. 2017/09/12 at 08:09

   Manau, kad teisingai, jog sulaukus 18 metų galima pradėti nuo ne didesnės kaip 35 kw galios motociklų. Taip kelyje saugiau patiems jaunuoliams ir kitiems eismo dalyviams, tačiau, man taip pat įdomu, ar praėjus keletui metu ir sulaukus 20 m., paprasčiau gauti A kat., ar reikia laikyti vėlgi teorijos ir praktikos egzaminą?

  8. Audrius
   2018/04/14 at 20:11

   Noriu paklaust ar eina su a2 kotegorija vazinet triraciu, nevirsinanciu 35 kw

  Komentuoti: ewas Atšaukti atsakymą

  El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *